Pentru vizitatori

Vizitarea pacientilor in cadrul Spitalului Centrul Medical „Sfantul Nicolae” este permisa zilnic, dupa urmatorul program de vizitare:

LUNI – DUMINICA: între orele10:00-13.00  si 15:00 – 17:30

Nu este permisă vizitarea pacienţilor în afara acestui program.

 

Pentru mentinerea igienei si curateniei in spatiile medicale ale spitalului Centrul Medical „Sfantul Nicolae” vizitatorii sunt rugati sa respecte urmatoarele reguli si masuri de siguranta:

 • Accesul vizitatorilor în spital se face pe baza actelor de identitate prezentate la recepţie.
 • La intrarea în secţie, vizitatorii primesc echipament de protecţie asigurat de către spital, pe care sunt obligaţi să îl poarte pe toată durata vizitei: halat/pelerină, botoşei.
 • Este interzis accesul vizitatorilor care prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase (în special viroză respiratorie, boli eruptive etc.).
 • Pe durata vizitei şi în deplasarea în spaţiile medicale ale spitalului, vizitatorii sunt rugaţi să folosească numai circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori.

 

Pe durata vizitei în spital, este strict interzis ca vizitatorii:

 • să se aşeze pe patul pacientului;
 • să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, ustensilele, accesoriile sau aparatura medicală;
 • să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje avertizoare de risc, de tipul „risc biologic”.
 • Vizitatorii sunt rugaţi ca, pe durata vizitei, să respecte odihna şi programul individual al tuturor pacienţilor internaţi, precum şi activitatea curentă a personalului medical, evitând să producă zgomote puternice sau să iniţieze orice alte acţiuni de natură să creeze disconfort celor din jur.
 • Alimentaţia pacienţilor internaţi este adaptată necesităţilor medicale ale acestora. De aceea, vizitatorii sunt rugaţi să evite introducerea în spital de alimente sau băuturi destinate persoanelor internate.
 • Introducerea în spital a aparaturii audio-vizuale este permisă numai cu acceptul prealabil, scris, al medicului şef de secţie.
 • Pacienţii care nu doresc să fie deranjaţi sau să primească vizite, sau cei care vor să permită doar accesul anumitor persoane, sunt rugaţi să aducă la cunoştinţa asistentei de servicu aceste solicitări, pentru ca recepţia să fie informată în vederea restricţionării accesului vizitatorilor.
 • La încheierea programului de vizitare (ora 13:00), toţi vizitatorii rămaşi în spital vor fi invitaţi să părăsească incinta acestuia.
 • Pe durata programului de vizitare, în mod excepţional, vizitatorii pot fi solicitaţi de către personalul medical să întrerupă vizita şi să părăsească incinta spitalului, în situaţii de urgenţă medicală, precum şi în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază efectuarea de manevre şi îngrijiri medicale.
 • Vizitatorii nu au voie să încurajeze sau să determine pacienţii să iasă din incinta spitalului în ţinuta de spital.
 • În cursul vizitelor, vizitatorii nu au voie să introducă în incinta spitalului ţigări, alcool sau alte substanţe periculoase pentru sănătate ori interzise de lege.
 • Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice şi/sau stupefiante în incinta spitalului sunt strict interzise. Personalul Spitalului Centrul Medical „Sfantul Nicolae” are dreptul să interzică accesul în incinta spitalului a vizitatorilor care se află sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe cu caracter stupefiant.
 • Recomandări:
  • Pentru siguranţa pacienţilor internaţi şi în vederea păstrării curăţeniei şi igienei, se recomandă prezenţa în rezervă a cel mult 2 vizitatori simultan.
  • Se recomandă evitarea efectuării vizitelor împreună cu un minor. În cazul în care vizitele minorilor sunt dorite de către pacient, minorul va fi însoţit permanent de către un adult, atât pentru siguranţa lui, cât şi pentru a nu deranja alţi pacienţi. Pe parcursul vizitei, minorul trebuie supravegheat îndeaproape de către însoţitorii săi.