CRITERII DE PRIORITIZARE PENTRU PACIENTII INSCRISI PE LISTELE DE ASTEPTARE

Internarea pacientilor in Centrul Medical ,,Sf. Nicolae” se face fara discriminari legate de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, conditii sociale, optiuni politice sau antipatii personale. Internarile se vor face in ordinea solicitarilor si tinand cont si de gravitatea afectiunii, iar dupa ocuparea paturilor se intocmesc liste de asteptare. Listele de asteptare nu sunt publicate pe site pentru a respecta art.21, cap. 4 din Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientilor. Asistenta medicala in spitalul nostrum se acorda in regim de spitalizare de zi. Pentru spitalizarea de zi, criteriile care trebuie respectate sunt: diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu; tratamentul nu…

DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE/EXTERNARE – SPITALIZARE DE ZI IN CONTRACT CU CAS

SET MINIM DE DATE SOLICITATE PACIENTILOR PENTRU PROGRAMARE CONSULT / INTERNARE -nume si prenume pacient -numar de telefon pacient -programare pentru : consult / internare -specialitatea la care doriti programare -medicul la care doriti programare -ziua si data -mesaj sau alte precizari ACTE NECESARE PENTRU INTERNARE Pacientul se va prezenta la biroul de internari cu: -actul de identitate -biletul de trimitere/biletul de internare, eliberat si semnat de medicul de familie/ medicul specialist din -cardul Electronic de Asigurari de Sanatate sau adeverinta care sa ateste calitatea de asigurat (la biroul de internari este accesibila baza de date cu persoanele asigurate, SIUI_ASIGURATI)…

Drepturile și obligațiile asiguraților

PERSOANELE ASIGURATE Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Art. 211.  (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS cu avizul consiliului de administraţie. (2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare…

Drepturile pacientului

să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, , suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate; să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;  să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar…

Lupta impotriva durerii cronice

Durerea este un fenomen subiectiv, complex, cu consecinte diverse, care se regasesc la nivel functional, structural si psiho-comportamental. Spre deosebire de durerea acuta, care are functia de semnalizare a unei leziuni tisulare, durerea cronica genereaza un sindrom complex de tulburari fizice si psihice. Durerea este un simptom tratabil.  Scopul tratamentului durerii este imbunatatirea funcționarii,  permițând individului sa lucreze si sa participle la activitățile zilnice. DUREREA ACUTA Durerea acută trădează,  din punct de vedere biologic,  o destrucție tisulară cu potenţial de gravitate.  Este,  de fapt,  un semnal de alarmă al organismului,  menit să-i permită oprirea unei activităţi distructive,  facilitând procesul regenerator.…