Reglementarea accesului mass-media

Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media în incinta Spitalului

Toti Reprezentantii mass-media care vor oferi informați înregistrate audio/video de pe teritoriul sau în legătură cu Spitalului au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.

În incinta Spitalului, accesul și vizitarea unității se face însoțit numai de către Purtătorul de cuvânt sau altă persoană(e) delegate de conducerea Spitalului, respectând zonele cu acces interzis publicului.

Accesul Reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul Spitalului numai dacă aceștia își asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.

Accesul în spital se face numai echipat corespunzător cu halat, încălțăminte specială și ecuson pentru identificare, în zonele și în intervalul orar astfel încât să nu tulbure activitatea cadrelor medicale sau programul pacienților, numai cu aprobarea conducerii unității.

Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații suținând că sunt persoane angajate ale spitalului.

Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări sau fotografii ale pacienților din cadrul spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestora.

Reprezentanții mass-media care vor obține si utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.

Model declaratie reprezentant Mass-Media

 

Subsemnatul…………………., jurnalist/cameraman…., la ……………………….., legitimat cu …………………………..CI NR. …., SERIA……….,și legitimația nr…, declar că mi-au fost aduse la cunoștință regulile de acces și de vizitare a spitalului………………….

Mă oblig să respect regulile spitalului, cunoscund faptul că acestea derivă din acte normative în vigoare, iar solicitările reprezentantului spitalului au drept scop respectarea legii privind drepturile pacientului, ale angajaților și alte norme ale legislației incidente în ansamblul spitalului.

De asemenea, declar că am cunoștință despre faptul că prezentarea unor date și/sau fapte nereale în legătură cu spitalul, pacienții și/sau angajații prin care s-au creat premisele producerii unor prejudicii sunt imputabile și generează obligația despăgubirii celor prejudiciați atât de subsemnatul cât și de angajatorul meu.

 

Data:                                                                                                                                    Nume prenume, Semnătura: