CRITERII DE PRIORITIZARE PENTRU PACIENTII INSCRISI PE LISTELE DE ASTEPTARE

Internarea pacientilor in Centrul Medical ,,Sf. Nicolae” se face fara discriminari legate de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, conditii sociale, optiuni politice sau antipatii personale. Internarile se vor face in ordinea solicitarilor si tinand cont si de gravitatea afectiunii, iar dupa ocuparea paturilor se intocmesc liste de asteptare. Listele de asteptare nu sunt publicate pe site pentru a respecta art.21, cap. 4 din Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientilor. Asistenta medicala in spitalul nostrum se acorda in regim de spitalizare de zi. Pentru spitalizarea de zi, criteriile care trebuie respectate sunt: diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu; tratamentul nu…

DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE/EXTERNARE – SPITALIZARE DE ZI IN CONTRACT CU CAS

SET MINIM DE DATE SOLICITATE PACIENTILOR PENTRU PROGRAMARE CONSULT / INTERNARE -nume si prenume pacient -numar de telefon pacient -programare pentru : consult / internare -specialitatea la care doriti programare -medicul la care doriti programare -ziua si data -mesaj sau alte precizari ACTE NECESARE PENTRU INTERNARE Pacientul se va prezenta la biroul de internari cu: -actul de identitate -biletul de trimitere/biletul de internare, eliberat si semnat de medicul de familie/ medicul specialist din -cardul Electronic de Asigurari de Sanatate sau adeverinta care sa ateste calitatea de asigurat (la biroul de internari este accesibila baza de date cu persoanele asigurate, SIUI_ASIGURATI)…